Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Handlingar i röd färg

Falu kommun och dess bolag måste bli snabbare med att lämna ut offentliga handlingar. Det menar KPMG i sin granskningsrapport kring hur offentlighetsprincipen efterlevs.

Granskning av hur offentlighetsprincipen efterlevs

Revisionsföretaget KPMG har granskat hur offentlighetsprincipen efterlevs i kommunens nämnder och bolag. Granskningen visar bland annat att det finns stora brister kring hur utlämnandet av handlingar fungerar.

– Vi tar tagit emot rapporten och det är bra att det blivit en översyn gjord av hur Falu kommun ska säkerställa att rutiner och arbetssätt lever upp till offentlighetsprincipens krav, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

– Det är bra att revisionen uppmärksammar brister i vår kommunala hantering och påtalar det, säger oppositionsrådet Jonas Sallén Lennerthson (S).

Tidigare i år gav Falu kommuns revisorer KPMG i uppdrag att översiktligt granska efterlevnaden av offentlighetsprincipen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2021.

Offentlighetsprincipen är en central del i den svenska rättsordningen, och innebär att allmänheten har rätt till insyn och tillgång till information om en kommuns verksamhet. Bland annat ska en kommun hantera, registrera och förvara sina handlingar så att allmänhetens insyn kan garanteras.

I tryckfrihetsförordningen grundläggande bestämmelser står det att allmänna handlingar skyndsamt ska lämnas ut till den som kommit in med en sådan begäran. Normalt sett handlar det om samma dag.

Efterlever inte på ett ändamålsenligt sätt

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen och bolagen efterlever offentlighetsprincipen på ett ändamålsenligt sätt, och den sammanfattade bedömningen är alltså att kommunen och bolagen inte fullt ut gör detta.

I sitt utlämningstest använde KPMG sig av 30 olika e-postadresser. Begäran om att få ut handlingar skickades till kommunens kontaktcenter, bolagens funktionsbrevlådor och till slumpmässigt utvalda ledamöter i nämnder och styrelser.

I sin slutsats skriver KPMG bland annat: ”Vi har funnit stora brister när vi testat hur utlämnanden fungerar i både nämnder och bolag. I stora drag anser vi att dessa brister främst beror på att kommunkoncernen inte uttalat hur lång tid ett utlämnande får ta, osäkerhet kring sekretessprövning och att flera nämnder har bristfällig ordning på handlingar i diariet och arkiv. Bristfällig kunskap hos ledamöter i nämnder och bolagsstyrelser bidrar också till det låga resultatet”.

KPMG pekar också på att det finns ett behov av att göra insatser inom området, och att kommunen behöver hantera frågan på en högre nivå och i en större omfattning.

Revisionsrapporten går nu ut på remiss till berörda nämnder och bolag. Deras yttrande kommer upp på ärendelistan vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november.

Här finns hela granskningsrapporten att läsa Pdf, 410.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-09-13