Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Översiktsbild över ledamöterna som sitter i sina bänkar under sammanträdet

Ledamöterna i kommunfullmäktige hade sitt första fysiska sammanträde på mycket länge.

Kommunfullmäktige med ledamöter på plats

Nu vet ledamöterna i kommunfullmäktige hur det är att träffas fysiskt igen. Torsdagens sammanträde var nämligen det första mötet med alla ledamöter på plats sedan coronarestriktionerna släpptes.

– Äntligen! Det är med glädje jag öppnar ett sammanträde där vi träffas fysiskt. Det finns klara fördelar med ett sådana möten, säger Mikael Rosén (M), kommunfullmäktiges ordförande.

Under en lång tid har kommunfullmäktige haft sina sammanträden digitalt via Teams, där tekniken inte alltid velat vara med.

Men nu hade dagen kommit när det var dags att träffas igen och det var många ledamöter som uppskattade förändringen.

– Det är så härligt att träffa folk igen, säger Veronica Zetterberg (M).

Föredragningslistan innehöll 22 olika ärenden och sammanträdet gick den här gången ganska snabbt undan.

Prognoser visar på positivt resultat

Ett av de första ärendena gällde att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2021, och personal från ekonomikontoret fanns på plats för att presentera denna.

Kommunens resultat för perioden januari till augusti 2021 uppgår till 192 miljoner kronor. Prognosen för helår 2021 visar på ett positivt resultat om 118 miljoner kronor, vilket är 80 miljoner kronor högre än budgeterat resultat.

Den positiva avvikelsen hänförs till största del av högre skatteintäkter.

Flera nämnder visar på positiva avvikelser, både för delårsutfall samt prognos för helår. Dock visar socialnämnden, med en negativ årsprognos på 66 miljoner kronor, fortsatt behov som överstiger den av kommunfullmäktige tilldelade budgetramen.

Ser man på kostnadssidan har bland annat personalkostnaderna ökat med 27 miljoner kronor till följd av pandemin.

Vi blir allt fler i Falun

Den 31 augusti 2021 uppgick Faluns folkmängd till 59 819 personer, vilket är en ökning med 291 personer sedan årsskiftet. 2020 var siffran + 95 personer för samma tidsperiod.

Ny detaljplan antogs

Kommunfullmäktige beslutade också att anta en ny detaljplan för vårdboende, trygghetsboende med mera vid Björkvägen/Lumsheden i Borgärdet, Svärdsjö.

Syftet med detaljplanen är att förse fastigheten med moderna planbestämmelser som också är anpassade till bebyggelsekaraktären i Svärdsjö.

Markanvändningarna ska ge flexibilitet för framtida förändringar av lokalbehovet genom att tillåta främst olika typer av offentlig service och kontor. Därutöver syftar detaljplanen även till att möjliggöra för olika former av boende på fastigheten.

Planerad ny bebyggelse som detaljplanen möjliggör är tänkt att bestå av två nya sammanlänkade bostadshus för trygghetsboende samt en påbyggnad av delar av befintlig byggnad med en våning.

Gruvgatan ska bli mer välkomnande

Nu ska Gruvgatan bli vackrare.

Kommunfullmäktige beslutade nämligen att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att göra Gruvgatan vackrare och mer välkomnande, då gatan är en av de största entréerna till Faluns stadskärna.

Tre får pengar ur stiftelse

Ett annat beslut gällde utdelning ur stiftelsen Falu stads besparingsfond. Fontänhuset Falun får 20 400 kronor, Falu Vävstuga 15 000 kronor och Equmenia i Falun 5 000 kronor.

Sidan uppdaterad 2021-10-15