Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Talare under konferensen

Från vänster: Anders Karlin, chef upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen, Mari Jonsson, kommunalråd Borlänge kommun och vice ordf Borlänge Energi, Jonas Flach, Senior Key Account Manager Gasum Oy, Mikael Antonsson, director Traffic Sweden Scania Group, Christian Olhans, avd chef Borlänge Energi, Mats Dahlberg, kommunalråd Falu kommun, Daniel Asplund, produktchef e-mobility, vind och vattenkraft Falu Energi & Vatten, Sigvard Orre, vice president Head of Special Projects, Scania Group, Joakim Storck, kommunstyrelsens ordförande Falu kommun, Tommy Fageström, koncernchef Godsservice.

Kraftsamling för fossilfria transporter

Vad behöver hända för att transportsektorn ska våga investera i ny fossilfri fordonsteknik? Vilka frågor och osäkerheter står i vägen för vår omställning till fossilfritt? Det var frågeställningar som stod i centrum för konferensen Lokal klimatsamverkan transporter som Falu kommun arrangerade den 13 oktober.

Omställningen till ett fossilfritt samhälle är i full gång! Samtliga talare på onsdagens konferens på Falu gruva vittnade om att man nu satsar helt och fullt på hållbara, fossilfria transporter.

Temat för konferensen var samverkan runt klimatsmarta transporter. Förutom representanter från transportsektorn deltog länsstyrelsen, energibolag, drivmedelsleverantörer, Falun Borlänge -regionens upphandlingscenter samt politiker och sakkunniga från Falu och Borlänge kommun.

- 2020-talets största utmaning handlar om hur vi bemöter klimatfrågan. Mer än hälften av koldioxidutsläppen i Falu kommuns geografiska område kommer från transporter. Vi behöver kunskapa tillsammans med branschen för att klara av att minska utsläppen från transporter med 70% fram till 2030 (jämfört med 2010). I vår region ska fordonsflottan vara helt fossilfri 2045 , förklarar Falu kommuns hållbarhetsstrateg Cecilia Berg, som tagit initiativ till konferensen.

Alla talare var även överens om att det finns många utmaningar men att vi trots allt måste agera nu och att samverka är A och O för att lyckas.

- Att skapa partnerskap är det som accelererar omställningen och då måste man agera lokalt, poängterade Sigvard Orre, vice president Scania Group.

- Det är väldigt tydligt att det finns ett gemensamt intresse hos kommunen och transportbranschen att sänka koldioxidutsläppen snabbare och att vi måste hitta lösningarna tillsammans. Vi kan inte vänta på att den tekniska utvecklingen ska lösa problemen åt oss, kommenterar Joakim Storck (C), kommunstyrelsens ordförande i Falu kommun.

Att bekämpa klimatfärändringarna är ett av Falu kommuns prioriterade mål.

- I både Falun och Borlänge finns det ett starkt politiskt engagemang för hållbarhetsfrågor och våra respektive kommuners ledande politiker är överens om att utvecklingen ska vara hållbar och grundas i Agenda 2030 och de globala målen, säger Cecilia Berg.

En fortsättning efter konferensen pekar på fortsatt samarbete.

- Konferensen har gett oss ökade kunskaper om vad som krävs för att omställningen ska gå fortare. Jag ser att vi dels behöver utveckla och förstärka partnerskapet kring utbyggnad av tank- och laddinfrastruktur för de tunga transporterna i vår region och dels att vi behöver börja planera för att ställa höga krav på effektiva och fossilfria transporter i våra upphandlingar. Det finns bara en väg framåt, säger Cecilia Berg.

- Nu kommer vi från Falu kommuns sida att bjuda in till ett antal uppföljningsmöten för att diskutera konkreta planer för fortsättningen, upplyser Joakim Storck.

Här på webbsidan kan du ta del av den inspelade konferensen. OBS! Sändningen startar efter 5:14 minuter.

Sidan uppdaterad 2021-10-19