Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

en tjej som får plåster på armen efter att ha fått en spruta

Falu kommun utreder vaccinationskrav

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda om vi ska införa vaccinationskrav för covid-19. Utredningen omfattar vilka yrkesgrupper som i så fall ska innefattas av vaccinationskravet, och eventuella konsekvenser.

Falu kommun har tagit del av Region Dalarnas utredning gällande krav på vaccination mot covid-19 för anställda.

Nu utreder kommunen om vaccinationskrav ska införas, i så fall vilka vaccinaitonskrav som ska ställas och vilken personal och personalgrupper som berörs.

Vaccination av personal inom vård och omsorg är särskilt angelägen för att skydda de i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. En minskad covid-19-förekomst bland vård- och omsorgspersonalen innebär en minskad smittrisk för alla omsorgstagare som personalen tar hand om och en lägre sjukfrånvaro bland personalen.

Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen redan den 1 februari.

Här kan du läsa hela tjänsteskrivelsen från Kommunstyrelsens möte den 11 januari.

Sidan uppdaterad 2022-01-18