Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Äldre persons hand som har sjukvårdsmaterial runt sig.

Kommunen ansöker om undantag
från karantänsregler

Under onsdagskvällen skickade Falu kommun in en hemställan, ansökan, till Region Dalarna om undantag från karantänsregler för symtomfri personal. Nuvarande karantänsregler slår hårt då även symtomfria personer med smitta i hemmet ska stanna hemma i sju dagar.

Falu kommun hemställer, ansöker, därför om att Smittskydd, Region Dalarna, fattar beslut om att undanta de personalgrupper som behövs för att upprätthålla grundläggande samhällsfunktioner från karantänsreglerna. Att undantaget endast ska gälla symtomfri personal som annars skulle ha omfattats av hushållskarantän och att negativa snabbtester, antigentester, då ska uppvisas före varje arbetspass.

Kritisk punkt

Falu kommun närmar sig en kritisk punkt. Vissa verksamheter har för närvarande har över hälften av medarbetarna hemma. Flera av kommunens verksamheter påverkas, bland annat hemtjänst, förskolor och skolor.

Inom omvårdnadsförvaltningen är personalbristen redan kritisk.

Kommunens pandemigrupp räknar på olika scenarier för personalfrånvaro med upp till 75 procent personal frånvarande. Falu kommun har en kontinuitetsplan för att kunna upprätthålla kommunens viktigaste verksamheter, den planen uppdateras löpande.

Personal är hemma i karantän

En påtaglig andel av frånvaron just nu kommer från reglerna om karantän i väntan på negativt provsvar. Med en hårt belastad provtagningskapacitet kan väntetiderna på svar ibland vara långa.

– Läget i pandemin är allvarligt. Tidigare under pandemin strävade vi efter att begränsa smittspridningen för att förhindra allvarlig sjukdom och död hos de drabbade. Nu är den största utmaningen för oss i kommunen att vi inte kan hålla igång samhällsviktig verksamhet, med allt vad det innebär för de äldre, barn och elever som drabbas, säger Joakim Storck (C), kommunalråd Falu kommun.

Sidan uppdaterad 2022-01-20