Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Innebandyspelare med klubba i handen springer in i arenan med lika rök i bakgrunden.

Falu kommun har sagt upp sina avtal med IBF Falun.

Avtalet med IBF Falun är uppsagt

I november 2021 valde Falu kommun att säga upp ett huvudavtal med IBF Falun som sträcker sig till 2024. Nu har KPMG granskat kommunens avtal och avtalsuppföljning.

Falu kommun har ett 20-årigt huvudavtal med IBF Falun som sträcker sig från 2004 till 2024. Huvudavtalet innehåller lokalbidrag, anläggningsarrende, marknadsföring/sponsringsdel, hyresbidrag, evenemangsbidrag och ett bidrag för el och värme.

Huvudavtalet tillkom när IBF Falun genom sitt aktiebolag Falu Innebandyarena AB byggde innebandyhallen på Lugnet.

Falu kommun har även gått i borgen för ett lån på 20 miljoner kronor som föreningen tog för att kunna bygga hallen. Föreningen har hittills klarat sina amorteringsmål av lånet.

Under 2021 betalade Falu kommun ut sammanlagt 1 452 596 kronor till Falu Innebandyarena AB i bidrag enligt avtalet.

Om inte kommunen sagt upp huvudavtalet innan årsskiftet, hade det automatiskt förlängts med ytterligare fem år. Nu sades avtalet upp i november 2021, efter beslut i kommunstyrelsen, och en omförhandling av huvudavtalet ska göras under 2022.

– Jag ser positivt på att avtalet nu är uppsagt och att vi kan göra ett omtag, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

KPMG har granskat avtalet

KPMG har efter det av Falu kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens avtal och avtalsuppföljning gällande avtalet mellan kommunen och IBF Falun. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022.

Granskningen har genomförts genom studier av dokument och intervjuer/avstämningar med utvalda tjänstemän och politiker. Även representanter från IBF Falun/Falu Innebandyarena AB har kontaktats i granskningen.

I sin sammanfattning skriver KPMG bland annat: ”Vår sammanfattade bedömning utifrån granskningens syfte är att avtalet mellan Falu kommun och IBF Falun och dess föreningar är komplexa med flertal ändringar i huvudavtalet. Det är en nackdel att skriva avtal som sträcker sig över två decennier med aktörer på respektive sida som har bytts ut över tid. Avtalet har utifrån detta brister och vi ser positivt på att avtalet nu är uppsagt”.

KPMG rekommenderar kommunstyrelsen att konstruera det nya avtalet ”så att det gynnar de syften kommunen har och var tydlig med kommunens bevekelsegrunder för avtalstecknande” och ”skilj avtal som avser marknadsföringsinsatser från avtal som är kopplade till fastighetsutveckling och fastighetsdrift”. Vidare pekar man på att kommunen ska ”säkerställa att alla dokumentation relaterade till aktörerna är samlad på ett ställe i och med att det finns många relationer med IBF Falun”.

Har inte haft full kontroll

I sin slutsats och rekommendationer skriver KPMG bland annat: ”Vi bedömer att Falu kommun inte har haft full kontroll och helhetssyn kring avtalen med bolaget och föreningarna. Avtalen har förvarats och vårdats hos olika aktörer i kommunen och med olika grad av engagemang”.

– Vi har tagit del av granskningsrapporten och den slutsats att avtalet är komplext och svårt att överblicka. Det vill vi förstås råda bot på. Ett nytt avtal ska skrivas med IBF Falun och där ska det tydliggöras vad respektive sida får ut av avtalet, säger Joakim Storck.

Sidan uppdaterad 2022-06-27