Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Jimmy Sjögren står på Stora torget i Falun. I bakgrunden syns Kristine kyrka i solljus.

Energieffektivisering - en viktig fråga för kommunen

Den rådande energikrisen gör nu att kommunens samtliga förvaltningar och bolag ska agera - för att minska el- och energianvändningen.

Energisituationen i Sverige och Europa är just nu kraftigt ansträngd. Prisnivån på el är hög och kan komma att stiga ännu mera framöver. Något som påverkar alla som bor och verkar i Falu kommun.

Det pågående kriget i Ukraina har också fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det finns en risk för planerade strömavbrott, om elanvändningen överskrider det som Sverige producerar och importerar. Hela samhället behöver därför hjälpas åt för att minska elanvändningen och förbättra situationen.

Sparar vi på elen, så både dämpar vi elkostnaderna och minskar risken för elbrist i vinter. Dessutom visar vi solidaritet med andra i detta utsatta läge.

Beslut av kommunfullmäktige 13 oktober

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober togs flera beslut för kommunens fortsatta arbete. Falu kommun ska energieffektivisera föra att bidra solidariskt till de europeiska och nationella målen om att minska elförbrukningen och samtidigt sänka kostnaderna i den egna verksamheten.

  • Falu kommuns styrelse och samtliga nämnder ska snarast vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen på helår med minst 10 procent.
  • Falu kommuns styrelse och samtliga nämnder ska redovisa genomförda åtgärder för att minska energiförbrukningen till kommunstyrelsen december 2022.
  • Falu kommuns bolag uppmanas att snarast vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen på helår med minst 10 procent.
  • Falu kommuns bolag uppmanas att redovisa genomförda åtgärder för att minska energiförbrukningen till kommunstyrelsen december 2022.

Energieffektiviseringar i verksamheten

Energieffektiviseringar har länge varit en viktig fråga för Falu kommun.

Med det nya beslutet kommer vi med omedelbar verkan förbereda och genomföra åtgärder som minskar vår elanvändning i ökad takt och omfattning.

Just nu pågår ett arbete med att identifiera energibesparingsmöjligheter inom respektive förvaltning. Utifrån den kartläggningen kommer vi sen besluta om lämpliga åtgärder för att nå de uppsatta målen.

Sidan uppdaterad 2022-11-15