Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Två män och en kvinna. Falu kommuns avgående kommunalråd Joakim Storck (C) tackar polska delegationen

Vänortsavtal förlängt med polska Grudziadz

Falu kommun har nyligen förlängt sitt vänortsavtal med Grudziadz i Polen. Under högtidliga former träffades företrädare för de båda städerna i Rådhuset i Falun.

Historiskt sett införde man vänorter i Europa efter andra världskriget för att bygga vänskap mellan orter. Över tid sett har intresset för vänortskap pendlat mellan sporadiska utbyten och mer intensiva kontakter.

– De senaste två åren har jag märkt ett ökat intresse av utbyten för ett fortsatt sammanhållet EU och demokrati i Europa, det är mer nödvändigt nu än på länge, säger Karin Perérs, internationell koordinator och ansvarig för vänortssamarbetet för Falu kommun.

– Vi behöver göra Europa mer närvarande hos oss. Tidigare var det mer fokus på biståndsarbete. Kommunen behöver arbeta vidare med att bygga relationer. Det här är en annan tyngdpunkt och i vår oroliga tid så är det något som behövs, säger Joakim Storck (C ) avgående kommunalråd i Falu kommun.

Digital fördel

De senaste åren när vi haft en pandemi har det också tvingat oss till mer digitala arbetsmetoder. Den moderna digitala världen har även ökat möjligheterna till en mer regelbunden kontakt vänorterna emellan.

– Vi har nu mer kontakt än tidigare och lär känna varandra bättre och kan då också föra diskussioner djupare, bättre och snabbare, säger Karin Perérs.

– Vi behöver prioritera vänortsarbetet mer för att få ett vardagligt utbyte, skapa ökad förståelse mellan orter och länder och öka kunskapen länder emellan bland unga, säger Joakim Storck.

Gåva räcks över till Joakim Storck (C) från polska delegationen.

Vid undertecknandet av vänortsavtalet räcktes en gåva över till Falu kommun och Joakim Storck (C) från en representant i den polska delegationen.

Falun har fyra vänorter

Faluns vänorter är Grudziadz i Polen, Röros i Norge, Hamina i Finland och Gütersloh i Tyskland.

Vidare så har Falun även ett kommunalt partnerskap med Mogale city som ligger strax utanför Johannesburg i Sydafrika.

När det gäller Röros så har båda orterna koppargruvor. En omfattande handel mellan Röros och Falun har bedrivits sedan 1600-talet. Från Trondheim fraktades gods via havet till Röros och från Falun kom varor härifrån. Mötesplattsen var Röros och det är också därifrån traditionen med vinterns foror kommer från.

Startade med brandbil

Förra året var det 30-årsjubileum på vänortssamarbetet mellan Falun och polska Grudziadz. Det firades bland annat med en jubileumsutställning med Grudziadz historia och utveckling till modern stad längs med Faluån. Vänortsavtalet mellan orterna förlängs varje mandatperiod så att man håller kontakterna flytande.

Att Falun fick en polsk vänort var lite tack vare tysk inblandning.

– Det var när representanter från Falun och tyska Gütersloh träffades som tyskarna tog med representanter från polska Grudziadz på ett möte. Polackerna var i stort behov av en brandbil till staden. Falun skulle just pensionera en av sina och skänkte den då till Polen.

Sedan dess är vänskapen stor mellan orterna. Vi sträcker ut vår hand till Polen och Grudziadz och ser fram emot många fina utbyten framöver.

Läs mer här om Falu kommuns vänorter

Sidan uppdaterad 2022-11-18