Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Vybild över Slättaanläggningen

Slättaanläggningen ska rustas upp och få ett bättre underhåll. En miljon kronor satsas.

Slättaanläggningen ska rustas upp

Den nya kultur- och fritidsnämnden har haft sitt första sammanträde för året. Nämnden tog bland annat ett beslut om att fastställa budgetramar per sektion/enhet för 2023.

Kultur- och fritidsnämndens budgetram fastställdes av kommunfullmäktige i november 2024. I beslutet fastställdes följande stora politiska prioriteringar med ramökning:

  • 1 miljon kronor till föreningen Fotbollsvår, steg 1.
  • 1 miljon kronor till att korta kön till Kulturskolan.
  • 1 miljon kronor till underhåll och upprustning av Slättabadet.

– I beslutet finns också satsningar, 400 000 kronor, på projektet ”Läsa äger” som är för att läsa och skriva. Även 100 000 kronor avsätts för arbetet med replokaler, säger nye nämndordförande Fredrik Persson (S).

I beslutet till budgetramar per sektion och enhet finns också finansiering av ny sektionschefstjänst för de enheter som primärt erbjuder verksamhet för unga eller verksamhet inom kultur med.

Baggarvets odlingslandskap ska skyddas

Den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden har kompletterats med bland annat fyra nya områden för bostäder i Bjursås, och ställs därför ut på nytt. Kultur- och fritidsnämnden tog beslut om remissvar.

–Ur ett kulturhistoriskt perspektiv ser nämnden att det också viktigt att områden som bland annat Baggarvets odlingslandskap inte tas i anspråk för bebyggelse eller andra anläggningar som minskar områdets öppna och brukade karaktär, säger Fredrik Persson.

Presidiet sköter valen

På ärendelistan fanns också diverse val att genomföra: Adjungerad ledamot och ersättare till Dalarnas museums styrelse, val av ledamöter och ersättare till namnkommitté och val av ledamöter och ersättare till Funktionshinderrådet.

–Det beslutades att dessa val kommer göras av presidiet och att redovisning sker vid nästa sammanträde, säger Fredrik Persson.

Nämnden positiv till pumptrack i centrala Falun

I ett Faluförslag föreslås att Falu kommun skall bygga en pumptrack i centrala Falun.

Ett pumptrack är en lekfull bana bestående av mjuka böljande kullar, dalar och kurvor. Med en “pumpande” rörelse kan man som cyklist kontrollera farten när man tar dig fram genom banan.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att ställa sig positiva till en centralt och lättillgänglig placerad pumptrack i Falun, som komplement till den anläggning som nämnden, enligt tidigare beslut, ska bygga på Lugnetområdet.

Information om partnerskap med Mogale city

Falu kommun har tillsammans med Mogale City i Sydafrika ingått i ett ICLD (internationellt center för lokal demokrati) finansierat kommunalt partnerskap. Inom ramen för detta ingår även Falu kommun i det nätverk för mänskliga rättigheter som är direkt kopplat till partnerskapet.

Partnerskapet spänner över tre år, mellan 2022-2024. Fokus för båda parter är att stärka mänskliga rättigheter i sina kommuner med koppling till ungdomar. Både Falu kommun och Mogale City kommer arbeta för att skapa strukturer för ungdomsdeltagande i kommunala demokratiska processer.

Demokrativägledare Emilia Otterstam fanns på plats vid sammanträde för att informera nämnden om partnerskapet.

–Kultur och fritid är en pilotnämnd för detta projekt och Hälsinggårdsskolan är den pilotskola som medverkar, och redan i februari i år kommer det vara den första träffen med ledamöter från nämnden och elever som träffas, säger Fredrik Persson.

Sidan uppdaterad 2023-01-24