Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Ordförandeklubba i trä ligger på bord

Beslutat av kommunstyrelsen 21 februari

Falu kommun kommer att överta ansvaret från stiftelsens Stora Kopparberget för genomförandet av valborgsfirandet i kommunen. Det var ett av besluten som kommunstyrelsen fattade vid sitt sammanträde.

Under de senaste åren har valborgsfirandet vid Falu gruva hanterats av stiftelsen Stora Kopparberget. Dialog har förts med stiftelsen om att Falu kommun från och med i år övertar ansvaret i samverkan med Falu gruva.

Bedömningen är att om Falu kommun övertar ansvaret, och samverkar med Falu gruva, så kan firandet utvecklas och erbjuda fler Falubor en upplevelse. Genomförandet av valborgsfirandet sker i samverkan med bland andra stiftelsen Stora Kopparberget, föreningar och övriga intressenter.

– Det kommer bli en bra ordning där kommunen, nu i form av kommunstyrelsen kan ta en mer aktiv roll i planering och genomförande av arrangemanget, säger Liza Lundberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ett beslut fattades också om att från och med den 1 april 2023 övertar kommunstyrelsen ansvaret för nationaldagsfirandet från kommunfullmäktige och dess ordförande.

För att säkerställa en långsiktig planering och en styrning närmare förvaltningarna föreslogs att ansvaret flyttar över till kommunstyrelsen.

Biföll medborgarförslag

Kommunstyrelsen beslutade också att bifalla ett medborgarförslag om att förfrågningar från enskilda kommuninvånare ska besvaras inom fyra veckor.

Detta för att möjliggöra överklagbarhet och transparens för den värdegrund man vill förverkliga i den kommunala bestämmanderätten. Detta oavsett om det gäller myndighetsfrågor eller inte.

Förvaltningslagen stadgar ingen tidsfrist när återkoppling ska ske. Förslagsställarens tid på fyra veckor är rimligt utifrån intentionen i lagen och kommunens service, även om kommunen har som praxis att återkoppla till medborgare inom tre till fem arbetsdagar.

– Vi väljer att säga ja till ett förslag som handlar om hur lång tid det som längst får ta. Viktigt att tillägga är att arbetsrutinen kvarstår och den innebär en återkoppling inom tre till fem dagar, säger Liza Lundberg (S).

Sidan uppdaterad 2023-02-23