Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

ordförandeklubba

Klart med lågtröskelboende / natthärbärge kommande vinter

Beslutat i Arbetslivs- och socialnämnden onsdagen den 24 maj. Falu kommun har nu skrivit avtal med RIA-stugan i Falun om att öppna natthärbärge för bostadslösa under vinterhalvåret.

– Det känns bra att vi äntligen kommit i hamn med RIA-stugan. Nu hoppas jag bara att Region Dalarna tar sitt ansvar vad gäller sprututbytesprogrammet så att vi inte får fler sprutmissbrukare från andra kommuner som dröjer sig kvar i Falun, säger kommunalrådet Anders Lindh (M) i en kommentar till Arbetslivs- och socialnämndens beslut på onsdagen.

Falu kommun har idag ett boende för missbrukare men där är kravet drogfrihet. Avtalet med RIA, som på onsdagen klubbades av en enig nämnd, innebär ett så kallat Ideellt Offentligt Partnerskap, IOP, med organisationen RIA Hela Människan som driver RIA-stugan, och riktar sig även till personer som är i aktivt missbruk. Kommunfullmäktige har redan 2022 klubbat beslut om att avsätta 1 miljon kronor per år under tre år för detta boende.

Omfattar sex stycken platser

– Förhandlingarna med RIA-stugan har dragit ut på tiden på grund av lokalfrågan. RIA-stugan har önskat en lokal centralt i Falun, säger tf förvaltningschef Arne Holmström, Arbetslivs- och socialförvaltningen.

Det nya lågtröskelboendet kommer att omfatta sex platser och erbjudas både kvinnor och män och bemannas nattetid av RIA.

– Ingen behöver ju gå bostadslös i Falun. Hjälp finns att få via socialtjänsten. Men vissa vill inte ha kontakt. Vi tror att RIA kan vara en brygga för kontakt med hemlösa missbrukare och förvaltningens missbruksenhet, säger ordföranden i Arbetslivs- och socialnämnden, Sven-Olof Ytterholm (M). Lågtröskelboendet är dock enbart avsett för invånare skrivna i Falun.

Sprututbytesprogram

Regionens sprututbytesprogram har inneburit att kommunpolisen och det brottsförebyggande rådet i Falun sett en ökning av missbrukare som dröjer sig kvar i centrum och stannar här. Det är också sprutor i omlopp då en enda person kan erhålla 60 sprutor åt gången. RIA har en period också märkt av detta med personer som sovit utanför och personal har fått städa undan sprutor.

– Jag räknar med att regionen lever upp till intentionerna i God och nära vård och ser till att dela sprutor ute i kommunerna så att missbrukare slipper resa till Falun. Sker inte det är jag rädd att vi kommer se en växande grupp missbrukare i Falun. Och vi har redan sett enstaka personer som sökt ekonomiskt bistånd med motivering att de vill flytta hit, säger Sven-Olof Ytterholm.

Sidan uppdaterad 2023-05-24