Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Arkitektskiss som visar hur en ishallsbyggnad kan komma att se ut. Svart stor byggnad i samma stil som badhuset.

Tidig skissbild hur en ny ishall och bandybyggnad skulle kunna se ut. Bild: agnasARK

Lämna synpunkter om detaljplan för bandyhall på Lugnet

En ny detaljplan har upprättats för bandyhall på Lugnet. Under granskningstiden till och med 25 maj har du möjlighet att lämna skriftliga synpunkter.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en multifunktionell ishall som inrymmer bandyplan, träningshall, samlingslokal, teknikutrymmen och förråd.

Förutom idrott och besöksanläggning så medger planen även användningen
idrottsrelaterade funktioner, skola med idrottsanknytning och kontor.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 3 maj 2024, efter genomfört samråd den 30 juni 2023 till 13 augusti 2023, att godkänna förslaget till detaljplan för granskning. Detta innebär att du nu får möjlighet att lämna skriftliga synpunkter i ärendet, innan det går vidare för antagande.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på: www.falun.se/falunväxer Länk till annan webbplats.

Om du vill få pappersexemplar av handlingarna kontaktar du Falu kommun via kontaktcenter, telefon: 023- 830 00 eller epost: kontaktcenter@falun.se

Lämna skriftliga synpunkter senast 25 maj

Synpunkter på granskningshandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast 25 maj 2024.

Postadress: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun.

Epost: kontaktcenter@falun.se

Märk ditt yttrande med DP Isanläggningar MSN0067/22

Sidan uppdaterad 2024-05-16