Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Samråd om detaljplan för
undervisning m.m vid Astrid Fredrikssons väg/Valborg Olanders väg

Möjlighet att i samråd lämna synpunkter.

Arbete pågår med en ny detaljplan för undervisning mm vid Astrid Fredrikssons väg/Valborg Olanders väg. Syftet med detaljplanen är att också möjliggöra för förskola på området som sedan tidigare är planlagt enbart för bostäder. Planen ska också justera placeringen av planerade gator för att bättre anpassa dem till marklutningen på området. Detaljplanen stämmer överens med gällande översiktsplan.

Enligt undersökningen av betydande miljöpåverkan så bedöms detaljplanen inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Välkommen på digitalt samrådsmöte

Torsdagen den 25 februari kl. 18.00-18.30 via Microsoft Teams. Aktuell dag kommer det att finnas en nyhet på kommunens hemsida med en länk till den digitala träffen. En kort presentation av förslaget kommer hållas och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor via en chatt.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på www.falun.se/planerjustnu under samrådstiden.

Samrådet pågår 8 februari till 19 mars 2021.

Synpunkter på samrådshandlingarna ska lämnas under samrådstiden och framförs skriftligt till Falu kommun, senast den 19 mars 2021: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se. Ange DP undervisning Lilla Källviken MSN 0357/18.

Upplysningar: Kontaktcenter 023-830 00, kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2021-02-08