Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Samråd detaljplan för delar av Slussenområdet vid Strandvägen

Detaljplanens syfte är att göra befintlig användning av planområdet planenlig, då området idag är planlagt som allmän plats trots att det används av verksamheter som bedriver café, bangolf och turistbåtsturer. Detaljplanen korrigerar också användningen av allmän plats inom planområdet i enlighet med nuvarande utformning. Detaljplaneförslaget stämmer överens med gällande översiktsplan.

Undersökningen ingår i planbeskrivningen under egen rubrik. Enligt undersökningen av betydande miljöpåverkan bedöms detaljplanen inte medföra betydande miljöpåverkan.

Vart samrådshandlingarna finns tillgängliga

Under samrådstiden 2021-03-29 till 2021-05-07 finns samrådshandlingarna tillgängliga på www.falun.se/planerjustnulänk till annan webbplats. Om du vill få pappersexemplar av planhandlingarna kontaktar du Falu kommun via kontaktcenter, tel. nr 023–830 00 eller kontaktcenter@falun.se.

Välkommen på digitalt samrådsmöte

På grund av rådande pandemi kan vi tyvärr inte hålla ett samrådsmöte på plats. Istället bjuder vi in till ett digitalt samrådsmöte där vi kort presenterar planförslaget. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor via en chatt.

Tid: Torsdagen den 22 april kl. 18.00-18.30.

Plats: Digitalt möte på Teams. Aktuell dag kommer det att finnas en nyhet på www.falun.se med en länk till den digitala träffen.

Synpunkter på samrådshandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast samrådstidens sista dag: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se.

Märk ditt yttrande med DP Slussen MSN 0163/20

Sidan uppdaterad 2021-03-29