Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Detaljplaneprogram för området vid Bjursås skicenter

Detaljplaneprogram för området vid Bjursås skicenter

Arbete pågår med ett detaljplaneprogram för området vid skicenter i Bjursås.

I gällande översiktsplan saknas beskrivning av området, och därför görs nu ett planprogram vars syfte är att översiktligt beskriva utvecklingen av området runt skidanläggningen och att ge en inriktning för kommande detaljplaner för delar av området.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:

  • falun.se/planerjustnu

Välkommen på digitalt samrådsmöte

På grund av rådande pandemi kan vi tyvärr inte hålla ett samrådsmöte på plats. Istället bjuder vi in till ett digitalt samrådsmöte där vi kort presenterar planförslaget. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor via en chatt.

Tid: Onsdagen den 19 maj kl. 18.00-19.

Plats: Digitalt möte på Teams. Aktuell dag kommer det att finnas en nyhet på kommunens hemsida med en länk till den digitala träffen.

Om du vill få pappersexemplar av planhandlingarna kontaktar du Falu kommun via kontaktcenter, tel. nr 023-83 000 eller kontaktcenter@falun.se

Synpunkter på planhandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast den 7 juni 2021: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se. Märk ditt yttrande med DPP Bjursås MSN0161/17.

Detta är ett samråd enligt plan- och bygglagen (PBL). Inbjudna till samrådet är förutom sakägare/fastighetsägare och myndigheter som har väsentligt intresse i planfrågan även hyresgäster/boende. Fastighetsägare/styrelser uppmanas att informera hyresgäster/ boende.

De synpunkter som kommer in under samrådet kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter eventuell bearbetning kommer detaljplaneprogrammet att antas av kommunfullmäktige och sedan utgöra underlag för fortsatt detaljplanering av området.


Upplysningar: Kontaktcenter: 023-83 000, e-post: kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2021-04-23