Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Lokaliseringsstrategi för handel i Falu kommun

I december 2019 gav Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att revidera Lokaliseringsstrategin för handel i Falu kommun från 2012.

Syftet är att få ett uppdaterat styrdokument som förhåller sig till aktuella styrdokument och handelsutvecklingen. Den ska fungera som stöd för kommunen vid förfrågningar om handelsetableringar, kommunala initiativ till nyetableringar, underlag för handelsföretag som vill etablera sig inom kommunen samt vid detaljplanering. Strategin fokuserar på lokalisering av handel, det vill säga var handel i butik ska bedrivas för att stödja de kommunala utvecklingsmålen. Frågor rörande konsumtion behandlas inte i lokaliseringsstrategin.

Som underlag för strategin och angivna mål har en handelsutredning tagits fram som belyser möjliga vägar för handeln och etableringar inom Falun att utvecklas, med hänsyn till ändrade konsumtionsvanor och trender.

Det finns nu möjlighet att lämna synpunkter på remisshandlingen Pdf, 3.9 MB.. Dessa framförs skriftligt till Falu kommun senast den 1 november 2021: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se

Märk ditt yttrande med Lokaliseringsstrategi MSN 0448/19

Inbjudna till remissen är bland annat politiska partier, intresseföreningar och organisationer som har intresse i handelsfrågor samt grannkommuner till Falu kommun.


Upplysningar: Kontaktcenter: 023-83 000, e-post: kontaktcenter@falun.se

I

Sidan uppdaterad 2021-10-06