Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Riktlinjer för hållbart byggande i Falu kommun

I april 2021 gav Serviceutskottet sektor service i uppdrag att revidera Strategi för hållbart byggande i Falun – en anledning att bygga i trä från 2017.

Syftet är att få ett uppdaterat styrdokument som förhåller sig till aktuell lagstiftning och andra styrdokument rörande hållbarhet. Den ska fungera som stöd för kommunkoncernen vid förfrågningar om hållbart byggande, kommunala initiativ till ny- och ombyggnationer av samhällsbyggnadsprojekt samt som underlag för byggföretag som vill etablera sig inom kommunen och delta i upphandlingar samt vid detaljplanering. Riktlinjerna fokuserar på ny- och ombyggnationer av samhällsbyggnadsprojekt som genomförs främst inom kommunkoncernen, till exempel parker, byggnader, vägar och övrig infrastruktur. Utvecklingen i Falun ska vara hållbar och grundad i Agenda 2030 och de globala målen som konkretiserar innebörden av de tre hållbarhetsperspektiven ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet.

Som underlag för synpunkter skickas Riktlinjerna för hållbart byggande och tillhörande checklista. För att säkerställa den hållbara utvecklingen inom byggande har tydliga målbilder tagits fram och som beskriver ett nytt arbetssätt för kommunkoncernen i Falun att ta sig ann och besluta om ambitionsnivån för hållbarhet.

Intressenter är välkommen till en presentation av riktlinjer för hållbart byggande i Kopparstadens lokaler på Västermalmsvägen 26, måndagen den 8 november klockan 17.00. Anmäl ditt intresse för medverkan och berätta för oss om du vill medverka på plats eller digitalt till kommunfastigheter@falun.se

Du har nu möjlighet att lämna synpunkter på Riktlinjerna för hållbart byggande. Dessa framförs skriftligt till Falu kommun senast den 3 december 2021: Falu kommun, Sektor service, 791 83 Falun eller kommunfastigheter@falun.se

Dokument:
Riktlinjer för hållbart byggande 2021-09-21 Pdf, 3.1 MB.
Checklista hållbart byggande 2021-09-21 Pdf, 514.6 kB.

Märk ditt yttrande med: Riktlinjer för hållbart byggande KS0411/21

Inbjudna till remissen är politiska partier, intresseföreningar och organisationer som har intresse i handelsfrågor samt grannkommuner till Falu kommun. Lämnas inget yttrande, betraktas det som ett godkännande av strategin.

Upplysningar: Kommunfastigheter e-post: kommunfastigheter@falun.se

Sidan uppdaterad 2022-04-25