Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Förslag på nya föreskrifter om avfallshanteringen i Falu kommun

Remiss

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beslutade 2022-06-20 att ett förslag på nya föreskrifter om avfallshanteringen i Falu kommun ska skickas ut på remiss.

Kommunen är enligt lag skyldig att ha en renhållningsordning som omfattar både avfallsplan och avfallsföreskrifter.

Nuvarande avfallsplan antogs av fullmäktige 2020-04-02 (ärende MSN 130/19) efter en process gemensam för alla Dalarnas kommuner.

Nu pågår ett samarbete för framtagande av en ny avfallsplan under namnet kretsloppsplan. Detta utifrån intentionen att gå ifrån en linjär till cirkulär ekonomi. EU-direktiv om cirkulär ekonomi och avfallslagstiftning har bearbetats på nationell nivå och slutligen landat i vissa förändringar i Miljöbalken samt en ny nationell avfallsförordning: SFS 2020: 614.

De lokala avfallsföreskrifterna behöver även beakta annan lagstiftning som till exempel arbetsmiljölagar och plan- och bygglagen (PBL). Några ändringar har också gjorts för att få en hållbar avfallshantering utifrån såväl ansvarsfördelning som praktiska aspekter.

Förslaget till nya föreskrifter finns tillgängligt på:

  • www.falun.se/bygga-bo--miljö/avfall-och-återvinning
  • Kontaktcenter, Egnellska huset, Myntgatan 45, Falun, under ordinarie öppettider
  • Stadsbiblioteket, Östra Hamngatan 24, Falun under ordinarie öppettider
  • Servicepunkterna i Bjursås, Svärdsjö och Vika, under ordinarie öppettider

Synpunkter på förslaget framförs skriftligt till Falu kommun senast den september 2022-10-03 till Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se

Märk yttrandet med Remiss avfallsföreskrifter MSN0233/21

Upplysningar: Kontaktcenter: 023-83 000, e-post: kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2022-09-06