Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Lugnets naturreservat – revidering av gällande föreskrifter och skötselplan samt förslag till kommunalt övertagande

Remiss

Lugnets naturreservat är ett statligt reservat som bildades 1980. Reservatsbeslut och föreskrifter reviderades senast 1990 och mycket har förändrats sedan dess.

Falu Kommun avser nu att revidera föreskrifter och skötselplan för Lugnets naturreservat samt överta reservatet från staten, vilket Länsstyrelsen föreslagit.

Förslag till föreskrifter och skötselplan skickas nu ut på remiss av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Efter remissen kommer ett slutligt förslag att tas fram som kommer att ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut om att inrätta ett kommunalt naturreservat på Lugnet.

Remisstid

Eftersom Lugnet är ett område där många intressen möts, har vi valt att ha en extra tilltagen remisstid. Synpunkter framförs skriftligt till Falu kommun senast 2022-11-01 till: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se.

Märk ditt yttrande med: MSN0162/22

Frågor

För frågor under remisstiden kan ni vända er till kommunbiolog Pär Karlsson
par.karlsson@falun.se eller till Falu kommuns kontaktcenter, telefon 023-830 00,
e-post: kontaktcenter@falun.se.

Handlingar

Följebrev Pdf, 533 kB.

Remissversion, beslut och föreskrifter Pdf, 868.6 kB.

Skötselplan Pdf, 1.3 MB.

Inkomna synpunkter under förremiss Pdf, 605 kB.

Länsstyrelsens beslut om upphävande Pdf, 979.8 kB.

Tillhörande kartor:

Beslutskarta Pdf, 999.2 kB.

Föreskriftskarta Pdf, 952.4 kB.

Föreskriftskarta leder och anläggningar Pdf, 939.9 kB.

Karta skötselplan 1: Markslag och skötselområden Pdf, 942 kB.

Karta skötselplan 2: Karaktärsområden Pdf, 917.6 kB.

Sidan uppdaterad 2022-09-15