Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kungörelse

Nytt naturreservat - Olars näs

Kommunfullmäktige i Falu kommun har den 1 november 2022 beslutat att bilda naturreservatet Olars näs och meddelat föreskrifter för reservatet. Området ligger vid Svärdsjön, ca 3 km norr om Svärdsjö centrum. Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara det biologiska kulturarvet, bevara och utveckla områdets artrikedom samt områdets rekreations- och friluftlivsvärden. Falu kommun kommer under 2023 iordningställa reservatet för besökare genom att ordna parkeringsplats, rastplatser, stigar och information om reservatet samt markera reservatsgränsen i terrängen.

På Olars näs får du gärna:

  • Vandra, uppleva, leka och njuta av naturen
  • Plocka svamp, bär och blommor för eget bruk

På Olars näs får du inte:

  • Köra motorfordon i terrängen, både på barmark eller snötäckt mark, med undantag vid uttransport av större vilt
  • Skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd, stubbar och buskar

Utan kommunens tillstånd:

  • Gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar, samla in ryggradslösa djur eller klättra i boträd

Fullständiga handlingar, beslut, föreskrifter och skötselplan, finns tillgängliga här:

Beslut och föreskrifter Pdf, 626.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Skötselplan Pdf, 671.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Överklaga beslut

Om du är missnöjd med Falu kommuns beslut kan du överklaga det hos Länsstyrelsen. Senast tre veckor från att beslutet kungjorts ska kommunen ta emot överklagandet.

Synpunkter på beslutshandlingarna för Olars näs framförs skriftligt till Falu kommun senast den 9 december 2022: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se. Märk brevet ”Överklagande till Länsstyrelsen Dalarna, MSN 033/22”.

I brevet anges vad beslutet gäller, diarienumret på beslutet och datumet då Falu kommun fattade beslutet. Beskriv även hur du vill att beslutet ändras och varför. I brevet ska även dina kontaktuppgifter finnas, namn, adress och liknande och gärna personnummer. Skicka även med de handlingar eller annat som du tycker är viktiga för ärendet.

Sidan uppdaterad 2022-11-16