Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kommunstyrelsens möte 15 dec

Bevis om anslag‌

Organ

kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-12-15

Paragrafer som justerats


Datum när anslaget publicerades

2021-01-04

Datum när anslaget avpubliceras

2021-01-26

Förvaringsplats för protokollet

kommunstyrelsens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-01-14