Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Socialnämndens möte 5 jan

Bevis om anslag‌

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-01-05

Paragrafer som justerats

1-6

Datum när anslaget publicerades

2021-01-06

Datum när anslaget avpubliceras

2021-01-28

Förvaringsplats för protokollet

Digitalt socialnämndens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-01-14