Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Sociala utskottets möte 8 jan

Bevis om anslag‌

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2021-01-08

Paragrafer som justerats

1

Datum när anslaget publicerades

2021-01-08

Datum när anslaget avpubliceras

2021-01-30

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens diarium

 


Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-01-14