Startsida
Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Sociala utskottets möte 13 jan

Bevis om anslag‌

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2021-01-13

Paragrafer som justerats

2

Datum när anslaget publicerades

2021-01-13

Datum när anslaget avpubliceras

2021-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens diarium

 


Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-01-14