Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Omvårdnadsnämndens möte 16 februari

Bevis om anslag‌

Organ

Omvårdnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-16

Paragrafer som justerats

22

Datum när anslaget publicerades

2021-02-16

Datum när anslaget avpubliceras

2021-03-23

Förvaringsplats för protokollet

omvårdnadsnämndens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-02-16