Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kommunstyrelsens utvecklingsutskotts möte 9 februari

Bevis om anslag‌

Organ

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2021-02-09

Paragrafer som justerats

1-11

Datum när anslaget publicerades

2021-02-17

Datum när anslaget avpubliceras

2021-03-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-02-17