Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Sociala utskottets möte 17 feb

Bevis om anslag‌

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2021-02-17

Paragrafer som justerats

71-85

Datum när anslaget publicerades

2021-02-17

Datum när anslaget avpubliceras

2021-03-16

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens diarium

 


Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-02-22