Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kommunstyrelsens ledningsutskott 11 feb

Bevis om anslag‌

Organ

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Sammanträdesdatum

2021-02-11

Paragrafer som justerats


Datum när anslaget publicerades

2021-02-23

Datum när anslaget avpubliceras

2021-03-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-02-23