Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Överförmyndare i samverkans möte 31 mars

Bevis om anslag‌

Organ

Överförmyndare i samverkan

Sammanträdesdatum

2021-03-31

Paragrafer som justerats

18-32

Datum när anslaget publicerades

2021-04-08

Datum när anslaget avpubliceras

2021-04-30

Förvaringsplats för protokollet

Borlänge kommun

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-04-08