Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kultur- och fritidsnämndens möte 22 april 2021

Bevis om anslag‌

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-22

Paragrafer som justerats

§§ 68-90

Datum när anslaget publicerades

2021-04-27

Datum när anslaget avpubliceras

2021-05-20

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-04-27