Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Sociala utskottets möte 21 april

Bevis om anslag‌

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2021-04-21

Paragrafer som justerats

193-221

Datum när anslaget publicerades

2021-04-27

Datum när anslaget avpubliceras

2021-05-19

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens diarium

 


Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-04-27