Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Socialnämndens möte 21 april

Bevis om anslag‌

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-21

Paragrafer som justerats

55-68

Datum när anslaget publicerades

2021-04-27

Datum när anslaget avpubliceras

2021-05-19

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-04-27