Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kommunfullmäktige möte 15 april

Bevis om anslag‌

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-04-15

Paragrafer som justerats


Datum när anslaget publicerades

2021-04-28

Datum när anslaget avpubliceras

2021-05-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-04-28