Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kommunstyrelsen 2021-04-27

Bevis om anslag‌

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-04-27

Paragrafer som justerats

§100

Datum när anslaget publicerades

2021-04-29

Datum när anslaget avpubliceras

2021-05-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-04-29