Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kommunstyrelsens förhandlingsutskott 2021-04-12

Kommunstyrelsens förhandlingsutskott 2021-04-12

Organ

Namn på nämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-12

Paragrafer som justerats


Datum när anslaget publicerades

2021-04-29

Datum när anslaget avpubliceras

2021-05-21

Förvaringsplats för protokollet

Personalkontoret

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-04-29