Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Omvårdnadsnämnden 20 april

Bevis om anslag‌

Organ

Omvårdnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-20

Paragrafer som justerats

§42-51

Datum när anslaget publicerades

2021-05-04

Datum när anslaget avpubliceras

2021-05-26

Förvaringsplats för protokollet

Omvårdnadsförvaltningens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-05-26