Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2021-05-18

Bevis om anslag‌

Organ

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott

Sammanträdesdatum

2021-05-18

Paragrafer som justerats

33-45

Datum när anslaget publicerades

2021-05-27

Datum när anslaget avpubliceras

2021-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-05-27