Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor möte 2021-05-27

Bevis om anslag‌

Organ

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor

Sammanträdesdatum

2021-05-27

Paragrafer som justerats

§§74-87

Datum när anslaget publicerades

2021-05-28

Datum när anslaget avpubliceras

2021-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-05-28