Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Språktolknämnden i Dalarnas möte 20 maj

Bevis om anslag‌

Organ

Språktolknämnden i Dalarna

Sammanträdesdatum

2021-05-20

Paragrafer som justerats

7-13

Datum när anslaget publicerades

2021-06-01

Datum när anslaget avpubliceras

2021-06-23

Förvaringsplats för protokollet

Nämndservice Borlänge kommun

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-06-01