Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kommunstyrelsens ledningsutskotts möte 20 maj

Bevis om anslag‌

Organ

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Sammanträdesdatum

2021-05-20

Paragrafer som justerats


Datum när anslaget publicerades

2021-06-02

Datum när anslaget avpubliceras

2021-06-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-06-02