Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kultur- och fritidsnämndens möte 27 maj 2021

Bevis om anslag‌

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-27

Paragrafer som justerats

§§ 91-114

Datum när anslaget publicerades

2021-06-03

Datum när anslaget avpubliceras

2021-07-05

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-06-03