Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel möte 2021-05-08

Bevis om anslag‌

Organ

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och recepfria läkemedel

Sammanträdesdatum

2021-06-08

Paragrafer som justerats

§§43-49

Datum när anslaget publicerades

2021-06-08

Datum när anslaget avpubliceras

2021-06-30

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbygnadsförvaltningen

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-06-08