Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Sociala utskottets möte 9 juni

Bevis om anslag‌

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2021-06-09

Paragrafer som justerats

§§ 265-267

Datum när anslaget publicerades

2021-06-10

Datum när anslaget avpubliceras

2021-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-06-10