Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Socialnämndens möte 22 september

Bevis om anslag‌

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-22

Paragrafer som justerats

§§ 130-147

Datum när anslaget publicerades

2021-09-25

Datum när anslaget avpubliceras

2021-10-17

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-09-25