Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2021-09-16

Bevis om anslag‌

Organ

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Sammanträdesdatum

2021-09-16

Paragrafer som justerats

76-88

Datum när anslaget publicerades

2021-09-27

Datum när anslaget avpubliceras

2021-10-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-09-27