Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Kultur- och fritidsnämndens möte 23 september 2021

Bevis om anslag‌

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-23

Paragrafer som justerats

§§ 149-169

Datum när anslaget publicerades

2021-09-29

Datum när anslaget avpubliceras

2021-10-22

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-09-30