Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Sociala utskottets möte 22 sep

Bevis om anslag‌

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2021-09-22

Paragrafer som justerats

441-469

Datum när anslaget publicerades

2021-09-30

Datum när anslaget avpubliceras

2021-10-22

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-09-30