Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Valnämndens möte 23 september

Bevis om anslag‌

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-23

Paragrafer som justerats


Datum när anslaget publicerades

2021-09-30

Datum när anslaget avpubliceras

2021-10-22

Förvaringsplats för protokollet

Valnämndens diarium

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-09-30