Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Gemensam nämnd för överförmyndare i samverkans möte 29 sept

Bevis om anslag‌

Organ

Gemensam nämnd för överförmyndare i samverkan

Sammanträdesdatum

2021-09-29

Paragrafer som justerats

101-110

Datum när anslaget publicerades

2021-10-01

Datum när anslaget avpubliceras

2021-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Borlänge kommun

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-10-01