Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2021-10-12

Bevis om anslag‌

Organ

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2021-10-12

Sammanträdesdatum

2021-10-12

Paragrafer som justerats

§§67-76

Datum när anslaget publicerades

2021-10-13

Datum när anslaget avpubliceras

2021-11-03

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Se protokollet

Protokollet hittar du på sidan Handlingar och protokoll.

Sidan uppdaterad 2021-10-13